Saints and Stones: Stones - Scotland Council Areas
Home Saints Stones1. Inverclyde (Inbhir Chluaidh)

None

2. Renfrewshire (Siorrachd Rinn Friu)

None

3. West Dunbartonshire (Siorrachd Dhun Breatainn an Iar)

None

4. East Dunbartonshire (Siorrachd Dhun Breatainn an Ear)

None

5. Glasgow

None

6. East Renfrewshire (Siorrachd Rinn Friu an Ear)

None

7. North Lanarkshire (Siorrachd Lannraig a Tuath)

None

8. Falkirk (an Eaglais Bhreac)

None

9. West Lothian (Lodainn an Iar)

None

10. Edinburgh

None

11. Midlothian (Meadhan Lodainn)

None

12. East Lothian (Lodainn an Ear)

None

13. Clackmannanshire (Siorrachd Chlach Mhannainn)

None

14. Fife (Fiobha)

None

15. Dundee (Dun Deagh)

None

16. Angus (Aonghas)

None

17. Aberdeenshire Siorrachd Obar Dheathain)

Easter Aquorthies Recumbent Stone Circle, Aberdeenshire
(Visit: August 12, 2007)

Loanhead of Daviot Recumbent Stone Circle and Cremation Cemetary, Aberdeenshire
(Visit: August 12, 2007)

Maiden Stone, Aberdeenshire
(Visit: August 12, 2007)

Memsie Cairn, Aberdeenshire
(Visit: August 12, 2007)

Picardy Symbol Stone, Aberdeenshire
(Visit: August 12, 2007)

18. Aberdeen (Obar Dheathain)

None

19. Moray (Moireibh or Moireabh)

Sueno's Stone, Moray
(Visit: August 11, 2007)

20. Highland (Sgìre Comhairle na Gàidhealtachd)

Balnuaran of Clava Cairns, Highland
(Visit: August 11, 2007)

Milton of Clava Cairn, Highland
(Visit: August 11, 2007)

Nybster Broch, Highland
(Visit: May 18, 2013)

21. Na h-Eileanan Siar (Western Isles/Outer Hebrides)

Barpa Langais Chambered Cairn, Western Isles (North Uist)
(Visit: August 27, 2007)

Bostadh Iron Age House, Western Isles (Lewis)
(Visit: August 25, 2007)

Callanish (Calanais), Western Isles (Lewis)
(Visit: August 23 and 25, 2007)

Callanish II (Cnoc Ceann a'Gharaidh), Western Isles (Lewis)
(Visit: August 24, 2007)

Callanish III (Cnoc Filibhir Bheag), Western Isles (Lewis)
(Visit: August 24, 2007)

Callanish IV (Ceann Hulavig), Western Isles (Lewis)
(Visit: August 25, 2007)

Calanish VIII (Cleitir), Western Isles (Lewis)
(Visit: August 25, 2007)

Clach an Trushal (Clach an Truiseil) Standing Stone, Western Isles (Lewis)
(Visit: August 23, 2007)

Dun Barabhat, Western Isles (Lewis)
(Visit: August 25, 2007)

Dun Carloway (Dun Charlabhaigh), Western Isles (Lewis)
(Visit: August 23, 2007)

Pobull Fhinn Stone Circle, Western Isles (North Uist)
(Visit: August 27, 2007)

Steinacleit, Western Isles (Lewis)
(Visit: August 23, 2007)

22. Argyll and Bute (Earra-Ghaidheal agus Bod)

Ballymeanoch Stones, Cairn, and Henge, Argyll and Bute
(Visit: September 3, 2007)

Baluachraig Cup and Ring Marks, Argyll and Bute
(Visit: September 3, 2007)

Dunadd Fort, Argyll and Bute
(Visit: September 4, 2007)

Dunchraigaig Cairn, Argyll and Bute
(Visit: September 3, 2007)

Glebe Cairn, Argyll and Bute
(Visit: September 3, 2007)

Kilmichael Glassary Cup and Ring Marks, Argyll and Bute
(Visit: September 4, 2007)

Kintraw Standing Stone and Cairns, Argyll and Bute
(Visit: September 4, 2007)

Nether Largie Mid Cairn, Argyll and Bute
(Visit: September 3, 2007)

Nether Largie Cairn North, Argyll and Bute
(Visit: September 3, 2007)

Nether Largie Cairn South, Argyll and Bute
(Visit: September 3, 2007)

Nether Largie Stones, Argyll and Bute
(Visit: September 3, 2007)

Temple Wood Stone Circles, Argyll and Bute
(Visit: September 3, 2007)

23. Perth and Kinross (Peairt agus Ceann Rois)

None

24. Stirling (Sruighlea)

None

25. North Ayrshire (Siorrachd Inbhir Air a Tuath)

None

26. East Ayrshire (Siorrachd Inbhir Air)

None

27. South Ayrshire (Siorrachd Inbhir Air a Deas)
None

28. Dumfries and Galloway (Dun Phris agus an Gall-Ghaidhealaibh)

Cairnholy I and II, Dumfries and Galloway
(Visit: September 19, 2006)

Drumtroddan Standing Stones and Cup and Ring Mark Stones, Dumfries and Galloway
(Visit: September 18, 2006)

Torhouse Stone Circle, Dumfries and Galloway
(Visit: September 19, 2006)

29. South Lanarkshire (Siorrachd Lannraig a Deas)

None

30. Scottish Borders

None

31. Orkney

Barnhouse Settlement, Orkney (Mainland)
(Visit: August 15, 2007)

Barnhouse Stone, Orkney (Mainland)
(Visit: August 15, 2007)

Birsay (Brough of), Orkney (Mainland)
(Visits: August 20, 2007 and June 27, 2010)

Blackhammer Stalled Burial Cairn, Orkney (Rousay)
(Visits: August 16, 2007 and June 26, 2010)

Borwick (Broch o'), Orkney (Mainland)
(Visit: August 19, 2007)

Braeside Chambered Cairn, Orkney (Eday)
(Visit: June 25, 2010)

Brodgar (Ring of), Orkney (Mainland)
(Visits: August 14-15 and 19, 2007 and June 24 and 28, 2010)

Burroughston Broch, Orkney (Shapinsay)
(Visit: June 20, 2010)

Comet Stone, Orkney (Mainland)
(Visits: August 15 and 19, 2007 and June 24, 2010)

Cuween Hill Cairn, Orkney (Mainland)
(Visit: August 18, 2007)

Deepdale Standing Stone, Orkney (Mainland)
(Visit: June 17, 2010)

Dwarfie Stane Rock-Cut Tomb, Orkney (Hoy)
(Visit: June 18, 2010)

Fold of Setter Enclosure, Orkney (Eday)
(Visit: June 25, 2010)

Fresh Knowe, Orkney (Mainland)
(Visit: August 19, 2007)

Frotoft Standing Stone, Orkney (Rousay)
(Visits: August 16, 2007 and June 26, 2010)

Grain Earth-House, Orkney (Mainland)
(Visit: August 18, 2007)

Gurness (Broch of), Orkney (Mainland)
(Visit: August 18, 2007)

Holm of Papay South Chambered Cairn, Orkney (Holm of Papay)
(Visit: June 21, 2010)

Huntersquoy Chambered Cairn, Orkney (Eday)
(Visit: June 25, 2010)

Isbister Chambered Cairn (Tomb of the Eagles), Orkney (South Ronaldsay)
(Visit: August 18, 2007)

Knap of Howar Neolithic Dwellings, Orkney (Papa Westray)
(Visits: June 21 and 22, 2010)

Knowe of Stenso Chambered Cairn, Orkney (Mainland)
(Visit: June 27, 2010

Knowe of Yarso Chambered Cairn, Orkney (Rousay)
(Visit: June 26, 2010

Knowes of Trotty Barrow Cemetery, Orkney (Mainland)
(Visit: June27, 2010)

Lochview Stones, Orkney (Mainland)
(Visit: June 17, 2010)

Maeshowe Chambered Cairn, Orkney (Mainland)
(Visits: August 15, 2007 and June 29, 2010)

Midhowe Broch, Orkney (Rousay)
(Visits: August 16, 2007 and June 26, 2010)

Midhowe Chambered Cairn, Orkney (Rousay)
(Visits: August 16, 2007 and June 26, 2010)

Minehowe, Orkney (Mainland)
(Visit: August 18, 2007)

Mor Stein Standing Stone, Orkney (Shapinsay)
(Visit: June 20, 2010)

Munkerhoose Settlement, Orkney (Papa Westray)
(Visit: June 21, 2010)

Plumcake Mound, Orkney (Mainland)
(Visit: August 19, 2007)

Quoybune Standing Stone, Orkney (Mainland)
(Visit: June 17, 2010)

Rennibister Earth House, Orkney (Mainland)
(Visit: August 18, 2007)

Salt Knowe, Orkney (Mainland)
(Visit: August 15 and 19, 2007)

Setter (Stone of), Orkney (Eday)
(Visit: June 25, 2010

Skara Brae, Orkney (Mainland)
(Visits: August 15, 2007 and June 24, 2010)

Staney Hill Standing Stone (Hinatuin Stone), Orkney (Mainland)
(Visit: June 23, 2010)

Stenness (Stones of), Orkney (Mainland)
(Visits: August 14 and 15, 2007 and June 16, 2010)

Taversoe Tuick (Taiverso Tooack), Orkney (Rousay)
(Visits: August 16, 2007 and June 26, 2010)

Unstan Cairn (Onston Cairn), Orkney (Mainland)
(Visit: August 15, 2007)

Vinquoy Chambered Cairn, Orkney (Eday)
(Visit: June 25, 2010)

Wasbister (Loch of) Crannogs, Orkney (Rousay)
(Visits: August 16, 2007 and June 26, 2010)

Watchstone, Orkney (Mainland)
(Visits: August 15, 2007 and June 16, 2010)

Wideford Hill Chambered Cairn, Orkney (Mainland)
(Visit: June 17, 2010)

Yetnasteen Stone, Orkney (Rousay)
(Visit: June 26, 2010)

32. Shetland

Bordastubble Standing Stone, Shetland (Unst)
(Visit: June 14, 2010)

Busta Brae Standing Stone, Shetland (North Mainland)
(Visit: June 14, 2010)

Clickimin Broch and Settlement, Shetland (Lerwick)
(Visit: June 10, 2010)

Culswick Broch, Shetland (West Mainland)
(Visit: June 15, 2010)

Easthouse Standing Stone, Shetland (Central Mainland)
(Visit: June 15, 2010)

Jarlshof Settlement, Shetland (South Mainland)
(Visit: June 10, 2010)

Mousa Broch, Shetland (Mousa Isle)
(Visit: June 11, 2010)

Ness of Burgi Blockhouse Fort, Shetland (South Mainland)
(Visit: June 11, 2010)

Scord of Brouster, Shetland (West Mainland)
(Visit: June 15, 2010)

Skellister Standing Stone (Auld Wife), Shetland (Central Mainland)
(Visit: June 14, 2010)

Stanydale Temple and Settlement, Shetland (West Mainland)
(Visit: June 15, 2010)

Tingwall Stone (Murder Stone), Shetland (Central Mainland)
(Visit: June 12, 2010)

Uyea Breck Standing Stone (Clivocast), Shetland (Unst)
(Visit: June 14, 2010)

Top of Page